Rubrika: Advent – příprava na vánoce

Advent je období příprav na Vánoce. Slovo advent pochází z latiny a znamená příchod. Nemyslí se tím ovšem příchod předvánočních úklidů a nákupní horečky, ale očekávání příchodu Ježíše Krista.

Historie adventu

Počátky slavení adventu se objevují již koncem 4. století ve Španělsku a Galii. Od. 12. – 13. století se stal advent začátkem nového liturgického roku, který začínal do té doby Vánocemi.